B2B - Pakiety outsourcingowe


Outsourcing IT  oznacza przejęcie przez naszą firmę części bądź całości odpowiedzialności za system IT klienta.
Korzyści  biznesowe dla Klienta wynikające z korzystania z Outsourcingu IT :

- zmniejszenie kosztów własnych związanych z zatrudnieniem pracowników (ZUS, płace,podatki)
- brak przestojów związanych z urlopami i chorobami pracowniczymi
- redukcja kosztów związana z podnoszeniem kwalifikacji
- zabezpieczenie przed odejściem z pracy przeszkolonego pracownika
- skupienie się jedynie na własnych planach biznesowych
- dostęp do najnowszych technologii
- wysoka jakość pracy infrastruktury IT
- jasny sposób oceny jakości i wynagrodzeni a gwarantowany podpisaną umową


PORTFEL PODSTAWOWY PORTFEL ROZSZERZONY PORTFEL PROFESJONALNY
ILOŚĆ GODZIN W MIESIĄCU 5 10 20
CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE NA DRUGI DZIEŃ ROBOCZY DO 6 GODZIN DO 2 GODZIN
FORMA ZGŁASZANIA USTERKI FAX, TELEFON, MAIL 9.00-17.00 DZIEŃ ROBOCZY FAX, TELEFON, MAIL 9.00-17.00 DZIEŃ ROBOCZY FAX, TELEFON, MAIL, TELEFON KOMÓRKOWY 8.00-20.00 DZIEŃ ROBOCZY+SOBOTA
REALIZACJA ZLECEŃ U KLIENTA 10.00-17.00 9.00-17.00 9.00-19.00
POMOC ZDALNA TAK TAK TAK
SPRZĄT ZASTĘPCZY NA CZAS NAPRAWY KOMPUTER KOMPUTER+MONITOR KOMPUTER+MONITOR+ URZĄDZENIE DRUKUJĄCE
KOSZT DODATKOWEJ WIZYTY 99,- 89,- 69,-
KOSZT NETTO 399,- 799,- 1799,-

Podane ceny są cenami netto


PORTFEL PODSTAWOWY


 • Klient ma do wykorzystania w ciągu miesiąca 5 godzin na realizację zleceń ( realizacja zarówno w siedzibie klienta jak i pomoc zdalna).
 • Zgłaszanie usterki odbywa się w formie faxowej, telefonicznej bądź mailowej w godzinach 9-17 w dni robocze.
 • Realizacja zgłoszenia następuje najpóźniej na następny dzień roboczy w godzinach 10-17. Po wykorzystaniu limitu godzin w miesiącu każda następna godzina liczona jest wg stawki 99 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
 • W przypadku awarii jednostki komputerowej klient otrzymuje sprzęt zastępczy (czas podstawienia do 24 godzin roboczych od stwierdzenia awarii).


PORTFEL ROZSZERZONY


 • Klient ma do wykorzystania w ciągu miesiąca 10 godzin na realizację zleceń ( realizacja zarówno w siedzibie klienta jak i pomoc zdalna).
 • Zgłaszanie usterki odbywa się w formie faxowej, telefonicznej bądź mailowej w godzinach 9-17 w dni robocze.
 • Realizacja zgłoszenia następuje najpóźniej do 6 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dzień roboczy w godzinach 9-17.
 • Po wykorzystaniu limitu godzin w miesiącu każda następna godzina liczona jest wg stawki 89 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
 • W przypadku awarii jednostki komputerowej bądź monitora klient otrzymuje sprzęt zastępczy (czas podstawienia do 24 godzin roboczych od stwierdzenia awarii).PORTFEL PROFESJONALNY


 • Klient ma do wykorzystania w ciągu miesiąca 20 godzin na realizację zleceń ( realizacja zarówno w siedzibie klienta jak i pomoc zdalna).
 • Zgłaszanie usterki odbywa się w formie faxowej, telefonicznej ,mailowej , wskazanego telefonu komórkowego w godzinach 8-20 w dni robocze i soboty .
 • Realizacja zgłoszenia następuje najpóźniej do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dzień roboczy i sobotę w godzinach 9-19.
 • Po wykorzystaniu limitu godzin w miesiącu każda następna godzina liczona jest wg stawki 69 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
 • W przypadku awarii jednostki komputerowej , monitora bądź urządzenia drukującego klient otrzymuje sprzęt zastępczy (czas podstawienia do 12 godzin roboczych od stwierdzenia awarii).