B2B - Instalacja, wdrażanie ,audyt oprogramowaniasprzedaż , instalacja, konfiguracja oprogramowania

inwentaryzacja, dokumentacja , kontrola legalności i aktualności oprogramowania

instalacja, wdrażanie systemów antywirusowych

administracja systemami operacyjnymi